Foto & Video

Våra ord

Begravningen Artiklar/pressklipp Gästboken Startsidan


 

 

 

 

 
 


Högsta domstolen

Följande är utdrag ur Högsta domstolens tillståndsprövning (mål nr B 8222-02) meddelad i Stockholm, 2002-11-24

HÖGSTA DOMSTOLEN

 

SAKEN

Mord

 

ÖVERKLAGANDE AVGÖRANDET  

Svea hovrätt, avd.10, dom den 29 oktober 2002

i mål B 8222 - 02

 

Målet föredras.

 

Högsta domstolen finner ej skäl att meddela prövningstillstånd i följd varav hovrättens dom skall stå fast.

 

Högsta domstolens beslut. 2002-11-24