Foto & Video

Våra ord

Begravningen Artiklar/pressklipp Gästboken Startsidan


 

 

 

 

 
 


Svea Hovrätts dom

Följande är ett utdrag ur Svea Hovrätts dom (mål nr B 8222-02) meddelad i Stockholm, 2002-10-29

"Gärningen har inte förgåtts av någon form av provokation. Inte ens om Markus Ervings egna uppgifter läggs till grund för bedömningen kan hovrätten finna att han på något sätt haft anledning att känna sig provocerad. Inte heller hans kamrat synes ha utsatts för något som av Markus Erving kunnat uppfattas som ett angrepp eller ett förestående angrepp från Anders Miguel Valladolids sida.

Utredningen visar således, såsom också tingsrätten funnit, att Markus Erving oprovocerat givit sig på den helt oförberedde och försvarslöse Anders Miguel Valladolid.

 

Mot denna bakgrund kan gärningen inte anses som mindre grov. Markus Erving skall därför dömas för mord.

 

Skäl saknas att frångå den av tingsrätten utdömda fängelsepåföljden.

 

Även i skadeståndsdelen ansluter sig hovrätten till tingsrättens bedöming.

 

På grund av det anförda skall tingsrättens dom fastställas."

 

Svea Hovrätts dom, 2002-10-29