Foto & Video

Våra ord

Begravningen Artiklar/pressklipp Gästboken Startsidan


 

 

 

 

 
 


Tingsrättens dom

Följande är några utdrag ur Stockholms tingsrätts dom (mål nr B 3991-02) meddelad i Stockholm, 2002-08-27

"Tingsrätten gör följande bedömning.

Genom obduktionsprotokollet och de kompletterande yttrandena avseende detta samt de hördas berättelser är utrett att Markus Erving stuckit en kniv två gånger i nedersta delen av bröstkorgen på Anders Miguel Valladolid och att en av stickskadorna lett till Valladolids död. Med hänsyn till skadornas utseende är det vidare utrett att Valladolid tilldelats skadorna genom avsiktliga knivstick från Ervings sida.

Den kniv som Markus Erving använde har ett 18 centimeter långt blad med en största bredd av 3 centimeter. Det dödande knivsticket har träffat i nedersta delen av bröstkorgen och utdelats med sådan kraft att kniven trängt in uppemot 14,5 centimeter i Anders Miguel Valladolids kropp. Skadans art liksom det sätt på vilken den tillfogats Valladolid visar att Erving vid knivsticket i vart fall måste varit helt likgiltig för om Valladolid skulle dö eller ej. Erving kan därför inte undgå ansvar för uppsåtligt dödande."

"Erving har, genom att oprovocerat överfalla och knivsticka den helt oförberedde och därmed försvarslöse Anders Miguel Valladolid, visat en sådan hänsynslöshet att gärningen vid en samlad bedömning inte kan anses som mindre grov. Erving skall därför dömas för mord."

"Påföljden bör bestämmas till 10 år."

 

 

 

Stockholm Tingsrätts dom, 2002-08-27