Foto & Video

Våra ord

Begravningen Artiklar/pressklipp Gästboken Startsidan

 

Fotspår

 

En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand

tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv

fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två

par fötter. Den ena spåret var hans, det andra var Guds.

 

När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren

i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnads vandring fanns

bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans

mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

 

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta.

" Herre, Du sa den gången jag bestämde mig att följa Dig att Du

aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen.

Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har

det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade

mig när jag behövde Dig som mest. "

 

Herren svarade: " Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig

lämna dig under tiden av prövningar och lidande.

När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig. "