Foto & Video

Våra ord

Begravningen Artiklar/pressklipp Gästboken Startsidan

 

Av en våg

 

Av en våg gjord av smärta
sköljs nu sorgen över mig
För mig bort
till dolda stränder
i min saknad efter dig

Av en våg fylld av tårar
ses i dimma allt omkring
Skymmer blicken
kväver gnistan
utan dig i ingenting

Av en våg byggd av längtan
dränks nu allt som varit har
Spolas bort 
till dolda intet
minnen över det som var

Av en våg stark av kärlek
kastas så upp på land
Ligger stilla
hämtar andan
vilande i Faderns hand

mamma, 2002 09 10