Foto & Video

Våra ord

Begravningen Artiklar/pressklipp Gästboken Startsidan

 

Sorgens vandring

 

I sorgens vandring synes inte

kända vägar, kända mål

Allt så nytt , likväl gammalt

stigar täcks av täta snår

 

Berg och dalar döljs i skugga

djupa hål att falla i

fjärran tycks det varma land

utur vilket jag vill bli

 

Sorgens vandrig ter sig ändlös

orken sviktar mer och mer

Hur att orka, hur att vilja

då ingenstans jag dig ser

 

Gått så länge här i mörkret

vilsen, borta utan dig

Håll min hand, var mig nära

Kom, åh, kom hit till mig

 

mamma, 2003 01 29